Lista instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Szastarka” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich