Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 4679503.72 kWh (16846.21 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 861967.3 kWh
przez kotły na biomasę: 3817536.42 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 24835.43 litrów wody