Raporty

Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 7998873.55 kWh (28795.94 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 1176451.4 kWh
przez kotły na biomasę: 6822422.15 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 33896.5 litrów wody